Klej Makrolep TP-6

Klej Makrolep TP-6 jest wodną dyspersją polioctanu winylu otrzymywaną metodą polimeryzacji emulsyjnej.

Właściwości kleju:

  Jednostka wartość
Lepkość wg Brookfielda mPa∙s 2000 - 5000
Zawartość substancji suchej % 42 – 45
pH   3 - 6

 

Zastosowanie:

Klej Makrolep TP-6 zalecany jest do kaszerowania tektury litej i falistej. charakteryzuje się bardzo dobra adhezją. Po wyschnięciu tworzy trwałą spoinę. Zastosowane składniki i wypełniacze znacznie polepszaja sztywność końcowego produktu. Grubość warstwy kleju należy dostosować do rodzaju sklejanego materiału.

Produkt nie zawiera rozpuszczalników organicznych, można go rozcieńczać wodą

Klej Makrolep TP-6 można nanosić ręcznie lub maszynowo

Maszyny i sprzęt po użyciu należy czyścić ciepłą lub zimną wodą.

 

Przechowywanie:

Przechowywać w temperaturze 5-35oC

Okres gwarancji 6 miesięcy od daty produkcji umieszczonej na etykiecie.

 

Informacje dodatkowe:

Po uprzednim ustaleniu z odbiorcą istnieje możliwość dostosowania właściwości kleju do konkretnych wymagań klienta.