Klej Makrolep PS-3

Makrolep PS-3 jest klejem syntetycznym na bazie wodnej dyspersji polioctanu winylu i alkoholu poliwinylowego.

Właściwości kleju:

 

Jednostka

wartość

Lepkość wg Brookfielda

mPa∙s

5000 - 10000

Zawartość substancji suchej

%

45 – 50

pH

 

4 - 7

 

Zastosowanie:

 Klej Makrolep PS-3 zalecany jest do kaszerowania tektury litej i falistej. Charakteryzuje się bardzo dobra adhezją. Po wyschnięciu tworzy trwałą spoinę. Zastosowane składniki i wypełniacze znacznie polepszają sztywność końcowego produktu. Grubość warstwy kleju należy dostosować do rodzaju sklejanego materiału.

Produkt nie zawiera rozpuszczalników organicznych, można go rozcieńczać wodą.

Klej Makrolep PS-3 można nanosić ręcznie lub maszynowo.

Maszyny i sprzęt po użyciu należy czyścić ciepłą lub zimną wodą.

 

Przechowywanie:

Przechowywać w temperaturze  5-35o C

Okres gwarancji 6 miesięcy od daty produkcji umieszczonej na etykiecie.

 

Informacje dodatkowe:

Po uprzednim ustaleniu z odbiorcą istnieje możliwość dostosowania właściwości kleju do konkretnych wymagań klienta.