Klej Makrolep PS-2

Makrolep PS-2 jest klejem syntetycznym na bazie wodnej dyspersji polioctanu winylu i alkoholu poliwinylowego.

Właściwości kleju:

  Jednostka wartość
Lepkość wg Brookfielda mPa∙s 5000 - 10000
Zawartość substancji suchej % 42 - 48
pH   4 - 7

 

Zastosowanie:

Klej Makrolep PS-2 zalecany jest do kaszerowania tektury litej i falistej. charakteryzuje się bardzo dobra adhezją. Po wyschnięciu tworzy trwałą spoinę. Zastosowane składniki i wypełniacze znacznie polepszają sztywność końcowego produktu. Grubość warstwy kleju należy dostosować do rodzaju sklejanego materiału.

Produkt nie zawiera rozpuszczalników organicznych, można go rozcieńczać wodą.

Klej Makrolep PS-2 można nanosić ręcznie lub maszynowo.

Maszyny i sprzęt po użyciu należy czyścić ciepłą lub zimną wodą.

 

Przechowywanie:

Przechowywać w temperaturze 5-35oC

Okres gwarancji 6 miesięcy od daty produkcji umieszczonej na etykiecie.

 

Informacje dodatkowe:

Po uprzednim ustaleniu z odbiorcą istnieje możliwość dostosowania właściwości kleju do konkretnych wymagań klienta