Klej Makrolep PKA

Klej Makrolep PKA jest wodną dyspersją polioctanu winylu otrzymywaną metodą polimeryzacji emulsyjnej.

Właściwości kleju:

  Jednostka wartość
Lepkość wg Brookfielda mPa∙s 5000 - 10000
Zawartość substancji suchej % 30 - 35
pH   3 - 6

 

Zastosowanie:

Klej Makrolep PKA zalecany jest do kaszerowania tektury litej i falistej. charakteryzuje się bardzo dobra adhezją. Po wyschnięciu tworzy przeźroczystą, elastyczną i trwałą spoinę. Grubość warstwy kleju należy dostosować do rodzaju sklejanego materiału.

Produkt nie zawiera rozpuszczalników organicznych, można go rozcieńczać wodą.
Klej Makrolep PKA można nanosić ręcznie lub maszynowo.

Maszyny i sprzęt po użyciu należy czyścić ciepłą lub zimną wodą.

 

Przechowywanie:

Przechowywać w temperaturze 5-35oC

Okres gwarancji 6 miesięcy od daty produkcji umieszczonej na etykiecie.

 

Informacje dodatkowe:

Po uprzednim ustaleniu z odbiorcą istnieje możliwość dostosowania właściwości kleju do konkretnych wymagań klienta.